Kurs programowania w języku python

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs programowania w języku python na poziomie podstawowym jest dedykowany tym, którzy chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z informatyką, być może przygotowują się do matury z informatyki lub po prostu pragną podjąć kolejne edukacyjne wyzwanie. Żyjemy w czasach, gdzie umiejętność programowania staje się użyteczna nie tylko w pracy programisty.

W razie zainteresowania kursem zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte by nas poznać.

 

Harmonogram zajęć w nowym roku szkolnym 2018/2019 pojawi się na stronie 01.08.2018 r.

 

Zapisy na kursy rozpoczną się dnia 01.08.2018 r.

 

 

35zlzagodzine_2

Cena i płatności:

  • Cena regularna kursu za cały semestr – 900 zł       
  • Akcja FIRST MINUTE – 765 zł (-15 %)
  • Dla stałych klientów cena regularna – 810 zł (-10%)
  • Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

Informacje organizacyjne:

  • Maksymalna liczba kursantów to 8
  • Łączna liczba godzin zegarowych zajęć w semestrze wynosi 25,5 h
  • W razie dłuższej nieobecności (co najmniej 3 tygodnie pod rząd) spowodowanej chorobą lub innymi wydarzeniami losowymi, umożliwiamy odrabianie zajęć indywidualnie z trenerem lub w innej grupie w miarę dostępnych miejsc
  • Kurs rozpocznie się w momencie uzbierania grupy składającej się z min. 4 uczestników
  • Uwaga! W miarę zainteresowania kursem w inny dzień niż wyżej wskazany prosimy o kontakt

 

 

W trakcie zajęć uczestnicy kursu m.in.:

poznają podstawowe składniki programu takie jak zmienne, operatory, instrukcje sterujące [poziom wiedzy]


poznają rodzaje pętli i formy ich implementacji [poziom wiedzy]


przysposobią tematykę funkcji oraz modułów [poziom wiedzy]


przyswoją informacje na temat GUI oraz modułu Pygame [poziom wiedzy]

zdobędą wiedzę na temat poprawnego tworzenia dokumentacji programu [poziom wiedzy]


będą potrafili napisać proste programy zgodnie ze specyfikacją stawianego problemu- w tym gry z wykorzystaniem grafiki [poziom umiejętności]


nabędą umiejętności tworzenia GUI [poziom umiejętności]


będą potrafili tworzyć listy i słowniki [poziom umiejętności]


zdobędą umiejętność tworzenia grafiki w środowisku Python [poziom umiejętności]


zrozumieją rolę programowania w usprawnianiu pracy człowieka [poziom świadomości]


rozwiną kreatywność, zdolność logicznego myślenia i rozbijania problemów na mniejsze składowe [poziom świadomości]


nabiorą cierpliwości w upartym dążeniu do celu [poziom świadomości]

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?