Kurs programowania w języku python

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs programowania w języku python na poziomie podstawowym jest dedykowany tym, którzy chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z informatyką, być może przygotowują się do matury z informatyki lub po prostu pragną podjąć kolejne edukacyjne wyzwanie. Żyjemy w czasach, gdzie umiejętność programowania staje się użyteczna nie tylko w pracy programisty.

W razie zainteresowania kursem zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte by nas poznać.

 

Harmonogram:

każdy czwartek w godz. 18.00-19.30 – start w dniu 27 września 2018 (koniec zajęć: 10 stycznia 2019)

 

Zapisy odbywają się telefonicznie lub mailowo do wyczerpania miejsc w grupie (8 miejsc) /do dnia 21 września 2018.

 

Cena i płatności:

  • Cena regularna kursu za cały semestr – 800 zł
  • Akcja FIRST MINUTE – 680 zł (-15 %) – zapis oraz płatność do dnia 10 września 2018
  • Dla stałych klientów cena regularna – 720 zł (-10%)
  • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty (nie obowiązuje przy akcji FIRST MINUTE)

 

Informacje organizacyjne:

  • Maksymalna liczba kursantów to 8, min. 4 (aby uruchomić grupę)
  • Łączna liczba godzin zegarowych zajęć w semestrze wynosi 21 h – 14 tygodni zajęć
  • W razie dłuższej nieobecności (co najmniej 3 tygodnie pod rząd) spowodowanej chorobą lub innymi wydarzeniami losowymi, umożliwiamy odrabianie zajęć indywidualnie z trenerem
  • Uwaga! W miarę zainteresowania kursem w inny dzień niż wyżej wskazany prosimy o kontakt, istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy w przypadku większej ilości zgłoszeń

 

W trakcie zajęć uczestnicy kursu m.in.:

poznają podstawowe składniki programu takie jak zmienne, operatory, instrukcje sterujące [poziom wiedzy]


poznają rodzaje pętli i formy ich implementacji [poziom wiedzy]


przysposobią tematykę funkcji oraz modułów [poziom wiedzy]


przyswoją informacje na temat GUI oraz modułu Pygame [poziom wiedzy]

zdobędą wiedzę na temat poprawnego tworzenia dokumentacji programu [poziom wiedzy]


będą potrafili napisać proste programy zgodnie ze specyfikacją stawianego problemu- w tym gry z wykorzystaniem grafiki [poziom umiejętności]


nabędą umiejętności tworzenia GUI [poziom umiejętności]


będą potrafili tworzyć listy i słowniki [poziom umiejętności]


zdobędą umiejętność tworzenia grafiki w środowisku Python [poziom umiejętności]


zrozumieją rolę programowania w usprawnianiu pracy człowieka [poziom świadomości]


rozwiną kreatywność, zdolność logicznego myślenia i rozbijania problemów na mniejsze składowe [poziom świadomości]


nabiorą cierpliwości w upartym dążeniu do celu [poziom świadomości]

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?