Kurs programowania w języku C++

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs programowania w języku C++ na poziomie podstawowym jest dedykowany tym, którzy chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z informatyką, być może przygotowują się do matury z informatyki lub po prostu pragną podjąć kolejne edukacyjne wyzwanie. Żyjemy w czasach, gdzie umiejętność programowania staje się użyteczna nie tylko w pracy programisty.

 

W razie zainteresowania kursem zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte by nas poznać.

 

 

Harmonogram:

 • DLA POCZĄTKUJĄCYCH – każdy piątek w godz. 18.00-19.30 – start w dniu 28 września 2018 (koniec zajęć: 11 stycznia 2019)
 • DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH/KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ – każdy WTOREK w godz. 18.00-19.30 – start w dniu 25 września (koniec zajęć: 8 stycznia 2019)  BRAK MIEJSC
 • DLA ZAAWANSOWANYCH – każdy piątek w godz. 16.30-18.00 – start w dniu 28 września 2018 (koniec zajęć: 11 stycznia 2019)

 

Zapisy odbywają się telefonicznie lub mailowo do wyczerpania miejsc w grupie (8 miejsc) /do dnia 21 września 2018.

 

Cena i płatności:

 • Cena regularna kursu za cały semestr – 800 zł
 • Akcja FIRST MINUTE – 680 zł (-15 %) – zapis oraz płatność do dnia 10 września 2018
 • Dla stałych klientów cena regularna – 720 zł (-10%)
 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty (nie obowiązuje przy akcji FIRST MINUTE)

 

Informacje organizacyjne:

 • Maksymalna liczba kursantów to 8, min. 4 (aby uruchomić grupę)
 • Łączna liczba godzin zegarowych zajęć w semestrze wynosi 21 h – 14 tygodni zajęć
 • W razie dłuższej nieobecności (co najmniej 3 tygodnie pod rząd) spowodowanej chorobą lub innymi wydarzeniami losowymi, umożliwiamy odrabianie zajęć indywidualnie z trenerem lub w innej grupie w miarę dostępnych miejsc
 • Uwaga! W miarę zainteresowania kursem w inny dzień niż wyżej wskazany prosimy o kontakt, istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy w przypadku większej ilości zgłoszeń

 

W trakcie zajęć uczestnicy kursu dla początkujących m.in.:

poznają podstawowe komendy wejścia i wyjścia, typy zmiennych [poziom wiedzy]


dowiedzą się o procesie tworzenia tablic jedno i wielowymiarowych [poziom wiedzy]


poznają instrukcje warunkowe i rodzaje pętli, budowę funkcji [poziom wiedzy]


zdobędą wiedzę na temat wskaźników i dynamicznej alokacji pamięci [poziom wiedzy]


nauczą się podstaw programowania obiektowego [poziom umiejętności]


będą tworzyć algorytmy programów zgodnie z zapotrzebowaniem [poziom umiejętności]


zdobędą umiejętność tworzenia tablic i wypełniania ich, a także programów opartych na instrukcjach warunkowych oraz działających w pętli [poziom umiejętności]


będą potrafili rozkładać zadane problemy na składowe [poziom umiejętności]


nauczą się logicznej analizy rozpatrywanych zagadnień [poziom świadomości]


będą konsekwentnie dążyć do celu [poziom świadomości]


będą rozwijać kreatywność, zaradność i cierpliwość [poziom świadomości]

KURS DLA ZAAWANSOWANYCH: C++ GTK aplikacje okienkowe
Dla kogo jest ten kurs?
Dla osób, które chciałby poznać możliwości tworzenia aplikacji okienkowych, a także powtórzyć podstawowy materiał w rozwinięciu o ciekawe algorytmy poruszające zagadnienia i problemy w świecie informatyki i matematyki.

W trakcie zajęć uczestnicy kursu m.in.:
[poziom wiedzy]
• dowiedzą się o procesie tworzenia interfejsu graficznego programu
• dowiedzą się jak odpowiednio skonfigurować pracę środowiska programistycznego CodeBlocks z biblioteką GTK+
• poznają podstawowe widżety interfejsu graficznego dostępne w bibliotece GTK+
• poznają zagadania związane z tworzeniem i testowaniem algorytmów

[poziom umiejętności]
• poznają i opanują pracę z środowiskiem programistycznym CodeBlocks
• opanują jak wstawić i urzywać widżety takie jak: kontenery, przyciski, pole zaznaczenia, etykieta, lista rozwijana, separator, obrazek
• opanują jak reagować odpowiednio na sygnały i zdarzenia wysyłane przez użytkownika
• zdobędą umiejętność tworzenia menu programu

[poziom świadomości]
• będą odpowiednio dobierać widżety w zależności od wymagań projektu
• nauczą się logicznej analizy zaplanowanych zadań
• będą rozwijać kreatywność, samodzielność i wytrwałość dążenia do celu

Najczęściej omawiane algorytmy w szkole i na studiach, często poruszane także na lekcjach matematyki. Pozwalające zrozumieć, jak ważną rolę pełnią metody analizy zagadnienia poprzez jego rozwiązanie (chociażby matematyczne) aż do doboru odpowiedniego algorytmu i odwzorowania go w konkretnym języku programowania.

Algorytmy:
Sito Arystotelesa
Algorytm wyznaczania liczb pierwszych z zadanego przedziałuNWD – Algorytm Euklidesa
Algorytm Euklidesa służy do wyznaczania największego wspólnego dzielnika.

Ciąg Fibonacciego
Ciąg Fibonacciego to specyficzny ciąg liczb. Omówimy pojęcie ciągu. Nauczymy się wyznaczać wybrane elemnty tego ciągu.

Zamiana z systemu (2-16 liczbowego) na system dziesiętny
Omówimy kilka systemy liczbowe i stworzymy algorytm konwersji liczb pomiędzy systemami liczbowymi.

Wyszukiwanie binarne
Stwierdza, czy szukany element znajduje się w uporządkowanym zbiorze.

Sortowanie szybkie (quicksort)
Algorytm należy do jednego z najszybszych algorytmów sortujących dane.

Sortowanie bąbelkowe (bubble sort)
Prosta metoda sortowania zbioru danych.

Schemat Hornera – obliczania wartości wielomianu
Algorytmem służący do bardzo szybkiego obliczania wartości wielomianu.

Palindrom
Omówimy pojęcia palindromu i stworzymy algorytm sprawdzających czy podane wyrazy są palindromem.

Anagramy
Omówimy pojęcia anagramu i stworzymy algorytm sprawdzających czy podane wyrazy są anagramem.

Szyfr Cezara
Jeden z szyfrów przesuwających, pozwalający w prosty sposób zaszyfrować dane.

Szyfr przestawieniowy
Kolejny algorytm szyfrowania danych.
Wymagania do kursu
Do pracy z algorytmami
Podstawowa znajomość języka C i C++ (typy danych, obsługa wejść/wyjścia, pętle, funkcje, tablic, wskaźniki, referencje, struktury)
Do pracy z interfejsem graficznym
Znajomość zagadnień i pojęć programowania obiektowego (klasa, obiekty, metody)
Posumowanie wymagań:
Bardzo dobrze opanowany programowanie C++ poziom podstawowy, średnio opanowany poziom 2.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?