Dla szkół

Zachęcamy do współpracy wszystkie szkoły i przedszkola, które chciałyby wprowadzić u siebie zajęcia z programowania i/lub robotyki, a także interaktywnej przyrody.

Oferujemy w szczególności:

– dedykowane szkolenia dla nauczycieli na różnym poziomie zaawansowania;

– mentoring dla przeszkolonych pedagogów pogłębiający ich wiedzę i umiejętności;

– przygotowanie dedykowanych scenariuszy zajęć lub innych materiałów merytorycznych;

– wsparcie w wyborze i/lub zakupie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania;

– organizowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu programowania i/lub robotyki dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły oferty można poznać kontaktując się telefonicznie pod numerem 792-538- 833 lub mailowo kontakt@cyberpaka.pl z p. Marzeną Milanowską.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?